Rederiet Aron

Alla är välkomna att stödja Aron genom att köpa andelar i rederiet.

En andel kostar 300 kronor och är personlig. Varje andelsägare får ett litografiskt andelsbevis utformat av lokala konstnärer i samverkan.

Beloppet skall skickas till PG 1553550-3

Märk talongen Aron och ange adress dit andelsbeviset skall skickas.

Foto: Lena Sjöberg