Arons historia

De äldre Mörtforsborna minns fortfarande gamla Aron, som vid förra seklets början sattes in för att dra timmerpråmar på sjön Maren.

Fram till 1915 upprätthöll Aron den ordinarie båttrafiken mellan Mörtfors och Solstadström, där man kunde fortsätta färden med ångbåt till Västervik och Stockholm. Ända in på 1950-talet användes Aron för lustturer på Maren.

2003 bestämde sig Mörtforsborna för att återuppliva båtlinjen. Ett andelsrederi bildades och den nya Aron införskaffades, en 30-fots snipa, byggd cirka 1930 av båtbyggaren Roger Jansson på Hasselö i Västerviks skärgård.

Tack vare ekonomiskt stöd kunde fyra Mörtforsbor våren 2006 avlägga Skepparexamen klass 8, den behörighet som krävs för befordran av passagerare.

Säsongen 2006 blev dessvärre helt förstörd av ett motorhaveri redan i början av sommaren. Den åttioåriga tändkulemotorn av typen Westervikare visade sig kräva en totalrenovering för att kunna fortsätta sin tjänst. Rederiets styrelse beslöt då, efter grundliga överväganden, att istället satsa på att byta ut tändkulan mot en moderna, driftsäkrare och miljövänligare dieselmotor.

I samband med motorbytet görs även omfattande träarbeten på Aron. Fördäck, akterdäck och skarndäck byts i sin helhet och de översta borden förstärks med friskt virke. Båten skall dessutom få ett soltak, till ökad komfort och trivsel för passagerarna.

Motorbytet och de pågående förbättringsarbetena har till stor del finansierats med stöd från Kustlandet Leader+.

Foto: Lena Sjöberg