Turbåten Aron

Turbåten Aron trafikerar återigen det natursköna vattendraget Maren mellan Mörtfors och Solstadström.

Det finns möjlighet att abonnera Aron. Sällskap upp till 12 personer kan abonnera båten för en alldeles egen utflykt. Mer info här.

Turbåten har genomgått en omfattande renovering. Den gamla båten som på 1930-talet fungerade som både fiskebåt och mjölkbåt i Västerviks skärgård, har fått ny motor och nytt däck.

Mer än 800 arbetstimmar har lagts ner på renoveringsarbetet som har fått ekonomiskt stöd från Leader+ Kustlandet.

Förutom renoveringen har rederiet byggt en extra brygga till Aron, strax utanför Mörtfors. Bryggan kan användas vid lägre vattenstånd så att det även en torr sommar, går att segla med Aron.

Aron ägs och drivs av den ideella föreningen Rederiet Aron, med säte i Mörtfors.

Bild: Jakob Wegelius
Foto: Lena Sjöberg