Stugorna


Hämtade från djupa smålandsskogen och trakten kring Mörtfors, står numera drygt dussinet gamla stugor uppställda i själva samhället.

Varje stuga har sin historia – här har stora barnfamiljer trängts eller ensamma gamla dragit sig fram på ålderns höst.

Alla stugor fick ett nytt namn när de flyttades till Mörtfors. Lillebo stod en gång i Marsgötehult och var hem för den barnrike snickaren Ruden och hans fru.

Axebo som kallades Gränsstugan, är hämtad från Slätmoskogen och hyste de två systrarna Ax som bodde ensamma kvar i skogen till långt in på ålderns höst.

Fribo är en timrad sexknutastuga som tidigare stod på Bjurviks gård och där bodde då Johan och Johanna i Solberget.

Paradiset uppfördes 1930 och var från början en loge vid Ramsund, ett litet jordbruk som låg vid stora Ramm.

Muséet är en tvåvåningsstuga som stått i Västra Ramnebo men som Bjurstam 1928 lät flytta till Mörtfors för att rymma hans allt större samling av gamla föremål från bygden. Samlingen är numera skingrad.

Sedan 1920-talet har stugorna varit sommarvisten för storstadsbor på besök i Mörtfors. Flera har så småningom sålts till de gäster som önskat återvända år efter år.

Fem av stugorna går att hyra, enstaka nätter eller längre perioder.