Mörtfors förr & nu

I trakten kring Mörtfors har människor bott sedan forntiden, vilket stenrösen och fornlämningar vittnar om. En mängd fynd från stenåldern, bronsåldern och järnåldern berättar om föregångarna.

Först i mitten av 1700-talet blev orten ett samhälle när ett kopparbruk anlades vid strömmen.

Den stora glanstiden för Mörtfors var ändå efter förra sekelskiftet när kamrer Bjurstam (”Mörtforskungen”) började bygga upp ett sommarparadis för gästande storstadsbor.

På de här sidorna kan du läsa om Mörtfors historia och om Mörtfors idag, eller bläddra i bildgallerierna. Länkar finns till höger i menyn.

Bild: Jakob Wegelius