Vatten & Avlopp

Vatten

Vattenkvaliteten i Mörtfors testas regelbundet. Utmärkande för vattnet är en hög halt av fluor.

Senaste analysrapport

Ansvarig för vattenverket är Håkan Florén

Avlopp

Under 1993 slutfördes installationen av ett reningsverk som består av ett antal pumpstationer. Det är inrymt i Mörtfors gamla brandstation, där brandstationens torn används för avluftning av behandlingstankarna.

Ansvariga för reningsverket är Lars-Göran Nilsson (072-5314979) och Alexander Frisk (070-526 31 28)