Vatten & Avloppsföreningen

Vattenföreningen

Vattenföreningen sörjer för vattentillgången för de boende i Mörtfors.

Vattnets kvalitet testas regelbundet. Utmärkande för vattnet är en hög halt av fluor.

Senaste analysrapport

Ordförande i vattenföreningen är Carina Frisk, 0490-710 65, ansvarig för vattenverket är Håkan Florén.

Avloppsföreningen

Avloppsföreningen startades 1992 när myndigheternas krav stoppade användning av enskilda avloppsanläggningar.

Under 1993 slutfördes installationen av ett reningsverk som består av ett antal pumpstationer. Det är inrymt i Mörtfors gamla brandstation och tornet på detta används för avluftning av behandlingstankarna.

Ordförande i avloppsföreningen är Carina Frisk, 0490-710 65, ansvarig för reningsverket är Lars-Göran Nilsson.

Kommentarer inaktiverade.