Samhällsföreningen

Mörtfors samhällsförening ser till att gemensamma uppgifter blir skötta, som vägunderhåll och snöröjning, skötsel av badplatsen och fotbollsplatsen o s v. Föreningen står bakom många av de projekt som är på gång i Mörtfors.

Ordförande i samhällsföreningen är Carina Frisk, 0490-710 65.

Ansvarig för vägarna är Per Frisk.

Postgironumret till samhällsföreningen är 20 46 31- 6.

Badhytt vid badplatsen

Foto: Lena Sjöberg

Fiberstöd till Mörtfors

Glädjande beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län – Mörtfors har beviljats 1,25 miljoner kronor för att dra fiberkabel till byn och runt byn.

Planen just nu ser ut så här:

* Stormöte om fiberkabeln i Mörtfors den 12 oktober – Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening anordnar.
Vi behöver veta hur många fastighetsägare som är intresserade att ansluta sig.
Vi vill också berätta om hur det hela ska gå till och vad vi bedömer att det kommer att kosta de som väljer att delta.

* Styrelsen gör en arbetsplan för hur arbetet ska genomföras

* I juli 2014 läggs fiberkabeln i sjön

* Någon gång därefter kopplas medverkande fastigheter in på bredbandet

***

Om fiberkabel:

En fiberkabel innebär att det kan skickas många, många gånger mer information till oss och från oss. Det innebär rent praktiskt att:
* Datoruppkopplingen blir snabbare och det blir inte längre några avbrott. Hastigheten blir högre än med den nya 4G-tekniken.
* En TV med rätt utrustning kan enkelt ta emot filmer och TV-program som laddas ned från nätet. Valmöjligheterna blir större, bilden bättre (HD-TV) och ni kan välja att se era favoritprogram när ni vill istället för när de sänds, via Play-TV.
* Telefonförbindelserna för fasta telefoner blir säkrare.
I Mörtfors går den fasta telefonin via kopparkabel.  I Norrland har Telia börjat plocka bort kopparkablar för det anses vara för dyrt att underhålla. Abonnenterna erbjuds mobiltelefoni istället.

Priset:
Priset för att ansluta sin fastighet till fiberkabeln beror på hur många vi blir i första rundan som delar på installationskostnaderna.
Kostnader för grävning på egen tomt tillkommer – från tomtgräns till huset. Det blir förstås möjligt att gräva själv för den som kan och vill.

De flesta av oss kan räkna med sänkta årskostnader för datoruppkoppling, TV och telefoni. Ett gemensamt abonnemang brukar hamna på 300-400 kronor. Exakt pris per månad avgörs av vilket företag som föreningen tecknar kontrakt med.
En bredbandsanslutning anses höja värdet på en fastighet.

Tekniken:
Mörtfors är en av få orter i Oskarshamns kommun som saknar fiberkabel. Vi måste alltså skaffa fiber till byn i steg ett.
Det gör vi genom att ansluta oss till den telestation som finns i Solstadström, nära båtbryggan vid festplatsen.
Kabeln – någon centimeter bred – går sedan i Maren till Mörtfors där den går i land strax före Bageriet och Aronbryggan.

I steg två ska fiberkabeln grävas ner runt byn.
I detta projekt kommer vi att gräva mellan de fastigheter som vill delta, och lägga ned rör som fiberkabeln kan dras igenom.
Med jämna mellanrum placerar vi ut anslutningsskåp (cirka 1 meter höga, 30 cm smala) varifrån kabeln går in till fastigheterna. Genom att ha anslutningspunkter på många ställen blir det lätt att upptäcka och reparera eventuella fel som kan uppstå.
På husväggen placeras en liten box varifrån fibern går in i huset.

Vi har valt en kabel med 48 fibertrådar vilket ger oss en kapacitet på 100 Mbit nedladdning och 10 Mbit uppladdning.
Idag har vi tillgång till datoruppkoppling via ADSL vilket ger oss maximalt 5 Mbit (men som bekant så är det sällan så mycket).

Om Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening:

Ansvarig för att genomföra hela projektet och för att därefter sköta bredbandet blir vår egen förening, Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening, som bildades i våras.

Styrelse: Ingemar Nilsson (ordförande), Ylva Nilsson (sekreterare), Erik Ciardi, Adam Dahlberg och Jakob Wegelius.

Föreningen kommer att teckna kontrakt med en firma som sköter eventuellt underhåll och reparationer.
Föreningen kommer också teckna kontrakt med den teleoperatör och tjänsteleverantör som ger oss bäst villkor.
Anslutna fastigheter tecknar sedan abonnemang med Mörtfors Fiber Ek För och betalar avgift till föreningen som i sin tur betalar tjänsteleverantör.

Det offentliga stödet:

Projektets budget är på 1,98 miljoner kronor. Denna summa ska täcka kostnader för utrustning samt att dra en fiberkabel till byn liksom att gräva och ansluta den till fastigheter i Mörtfors samhälle.

Även fastigheter som finns längs sträckningen mellan Solstadström båtbrygga och Mörtfors kan ingå i projektet inom ramen för budgeten.

  • 1,25 miljoner kr (63,13 proc av summan) får vi av EU genom Landsbygdsprogrammet.
  • 340 000 kr (17,17 proc) hoppas vi få av staten, via Post- och Telestyrelsen (ansökan behandlas)
  • 390 000 kr (19 proc) eller ska vi bidra själva med.
  • Projektet ska vara avslutat i december 2014.

Utanför projektet tillkommer kostnader för att ”blåsa fiber” i rören som lagts ned i marken inom ramen för projektet. Även detta kommer de som ansluter sig att få dela på.
Naturhänsyn

Länsstyrelsens naturvårdsenhet har beviljat oss tillstånd att lägga ned en fiberkabel i sjön Maren (Natura 2000-område samt naturreservat) på villkor att det genomförs mellan den 15 juli och 1 september, för att inte störa fiskelivet i sjön.

Hälsar styrelsen för Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening (Ingemar Nilsson, Ylva Nilsson, Erik Ciardi, Adam Dahlberg och Jakob Wegelius.)

…………………………………………………..

Intresserad av fibernät till ditt hus?

Mörtfors samhällsförening har tagit kontakt med Telia, kommunen med flera, för att försöka få fiberkabel till byn.
Ju fler hushåll i Mörtfors som är intresserade, desto större chans att vi lyckas.

Varför fiberkabel?
Kabeln används till såväl telefon, TV och Internet.

* Telefonen blir mindre åskkänslig och telefontjänster billigare.
Telia har börjat skrota kopparkablar och med det fasttelefonnätet i glesbygd, vilket är vad vi har idag i Mörtfors. Larm till äldre ersätts med mobiltelefonnätet vilket ännu inte har fungerat särskilt väl.

* TV-bilden blir bättre. Fibern klarar HDTV-kvalitet. Det går att hyra film över nätet. SVT Play blir möjligt – alltså att se ett TV-program när man själv vill.

* Internet blir billigare, mycket snabbare och säkrare.

* Framtida tjänster för dator och TV som utvecklas nu kommer troligen kräva fiberkabel-kvalitet.

* Det påverkar fastighetspriset, i rätt riktning.

Kostnader
Det blir en avgift för varje hushåll för att gräva ner en kabel mellan telestationen i Mörtfors (brandstationen) och huset.
Hur stor avgiften blir beror på teknisk lösning, vilka bidrag vi lyckas få och hur mycket vi kan utföra av grävandet själva.
Det kan handla om allt från 3 000 kr per hushåll till 15-20 000 kr.

Anmälan

Nu behöver vi veta hur många hushåll som kan vara intresserade. Anmäl till Ylva Nilsson i Lindekulla (ylva@mortfors.se).

OBS En anmälan är inte bindande!, man kan ändra sig när man vill.  Anmälan är bara till för att ge oss en ungefärlig siffra när vi diskuterar med Telia.

Mörtfors samhällsförening, genom Ylva Nilsson

…………………………………………….

Skrivelse från Mörtfors Samällsförening till Oskarshamns kommun, 2011-11-07, angående bredbandskapacitet i Mörtfors.

Den svenska regeringen har som mål att 90 % av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100 Mb senast år 2020. För detta krävs fiberanslutning. Mörtfors telestation är en av få som inte är ansluten med fiber, utan datatrafiken till telestationen sker idag via radiolänk. I dagsläget är den kapacitet som finns tillräcklig för att använda sig av de tjänster som finns, t.ex. e-post, ladda hem filmer, bankärenden osv.

I ett längre perspektiv kommer detta dock inte att vara tillräckligt. Kraven på högre kapacitet blir större allteftersom TV-kanalerna sänder i högre upplösning och fler samhällstjänster kommer att ske via länk, exempelvis samtal med läkare och apotek. Detta är särskilt relevant för samhällen utanför de större tätorterna. På andra håll i landet läggs även telestationer ner och man hänvisas till mobilt bredband, vilket i många fall inte är tillräckligt för att klara exempelvis larm och en tillförlitlig datakommunikation – och i vissa fall inte ens vanlig telefoni.

I Mörtfors finns idag också flera yrkesutövare som är beroende av en säker datatrafik. Mörtfors Samhällsförening vill med detta brev uppmärksamma Oskarshamns Kommun att det är en viktig fråga för byns utveckling och att vi gärna ser att Mörtfors telestation i ett första steg kan förses med fiber. Kan det t.ex. samordnas med ombyggnaden av E22:an? Därefter bör fastigheter i närområdet ges möjlighet att ansluta till fibernätet. Det bör också undersökas vilka stöd som finns tillgängliga för en lokal utbyggnad.

Mörtfors samhällsförening, genom Erik Ciardi