Föreningslivet

Föreningslivet har alltid varit aktivt i Mörtfors, ett smidigt sätt att organisera alla uppgifter, fördela ansvaret och arbetsbördorna.

Många av föreningarna startades på 1920- eller 1930-talet och finns kvar så länge de fyller sin funktion. På det sättet försäkrar vi oss om att de traditioner vi helst vill ha kvar inte försvinner medan vi ser åt ett annat håll.

Foto: Lena Sjöberg

Föreningar i Mörtfors 2015


Mörtfors Samhällsförening (inkl. Folkets Hus)

Mörtfors Vattenintressenter

Mörtfors Avloppsförening


Carina Frisk, ordförande

Erik Ciardi, sekreterare

Kerstin Hammarsten, kassör Samhällsföreningen

Anna Landers, kassör Vatten och Avlopp

Ansvarsområden i styrelsen:

Lars-Göran Nilsson – reningsverket

Per Frisk – vägarna

Håkan Florén – vattenverket

Karl-Erik Karlsson – Folkets Hus


EFTERLYSNING!

Mörtforsarkiv

Har Du material hos Dig som anknyter eller hör till någon/några av byns föreningar?

Arkivmaterialet lyfter fram Mörtfors historia som den såg ut förr och speglar samhället som det ser ut idag.

Material lämnas till Karin Lokrantz Nilsson, telefon: 0733-78 53 52 eller e-posta: karin.lokrantz@spray.se

Kommentarer inaktiverade.