Föreningslivet

Föreningslivet har alltid varit aktivt i Mörtfors, ett smidigt sätt att organisera alla uppgifter, fördela ansvaret och arbetsbördorna.

Många av föreningarna startades på 1920- eller 1930-talet och finns kvar så länge de fyller sin funktion. På det sättet försäkrar vi oss om att de traditioner vi helst vill ha kvar inte försvinner medan vi ser åt ett annat håll.

Foto: Lena Sjöberg

Föreningar i Mörtfors 2019

 

Mörtfors Samhällsförening (inkl. Folkets Hus)

Carina Frisk, ordförande

Erik Ciardi, sekreterare

Kerstin Hammarsten, kassör

Mattias Fors, ledamot

Johan Höckerfelt, ledamot

Amanda Andersson, ledamot

Lars-Göran Nilsson, ledamot

Ersättare

Alexander Frisk

Karl-Erik Karlsson

Håkan Florén

Per Frisk

 

 

Rederiet Aron

Carina Frisk, ordförande

Erik Ciardi, sekreterare

Kerstin Hammarsten, kassör

Håkan Florén, ledamot

Lars-Göran Nilsson, ledamot,

Vilhelm Magnusson, ledamot

Karl-Erik Karlsson, ersättare

Per Frisk, ersättare

 

Mörtfors Fiber ekonomisk förening

Erik Ciardi, ordförande

Ylva Nilsson, sekreterare

Adam Dahlberg, ledamot

Jakob Wegelius, ledamot

Ingemar Nilsson, ledamot

Axel Karlsson, ersättare

Leif Johansson, ersättare

 

ANSVARSOMRÅDEN

AVLOPPET

LG Nilsson (huvudansvarig), Alexander Frisk

VÄGARNA

Johan Höckerfelt (huvudansvarig), Per Frisk

FOLKETS HUS

Amanda Andersson (uthyrning och kultur/evenemang), Kalle Karlsson (fastigheten)

VATTEN

Håkan Florén

ARON

Ville Magnusson