Kontakt

Ordförande för Marströmmens Fiskevårdsområdesförening är Adam Dahlberg.

Information om fisket kan fås på telefon 070-667 95 30.

Karta: Jakob Wegelius