Fiskekort

Fiskekort kan köpas direkt i Mörtfors. Ring 0490-710 30 eller 070-213 39 07

Information om fisket kan fås på telefon 070-667 95 30.

NYA REGLER OCH PRISER FR.O.M. 22 MARS 2018

Fångstbegränsningar

All havsöring och stationär öring ska återutsättas, s.k. Catch & Release-fiske

Enbart 1 st. gädda med mått 40–70 cm får tas ur vattnet per kort och dag

Enbart 5 st. abborrar får tas ur vattnet per kort och dag

Regler vid fiske

Enbart handredskap är tillåtet

Max 1 st. spö per person

Mete tillåts ej i strömmande vatten

Skadad fisk som inte uppfyller måttkraven eller felkrokad/skadad fisk ska ovillkorligen återutsättas

All hantering och återutsättning av fisk ska ske så skonsamt och snabbt som det är möjligt

Föreningen upplåter fiske från båt i sjöarna Lilla Ramm och Maren. I samband med fiske får båt endast framföras med åror eller elmotor (gäller även transport mellan fiskeplatser)

Till följd av betande boskap och växtodlingsytor är fiske från land ej tillåtet på södra landsidan från E22-bron till Solstadström

Huggkrok är ej tillåtet

Vintertid är det tillåtet att fiska med angeldon/ismete

Max 6 st. angeldon/ismetespön per kort och person

Ovanstående fångstkvoter/begränsningar gäller även för vinterfisket

Upplysningar

Fiskekort finns att köpa i Mörtfors. Ring 0490-710 30 eller 070-213 39 07

Dagkort: 150 kr (inkl. premiärdagen)

Årskort: 900 kr (fiske på premiärdagen ingår)

Fiskekorten och fångstkvoterna är personliga

Föreningens båtar kan hyras för 50 kr/dag för fiskare som fiskar på dagkort

Vi uppmanar till ett rörligt fiske – håll inte din plats! En rimlig tid på samma plats är 20–25 minuter

En vuxen per fiskekort. Barn upp till och med 15 år tillåts fiska i sällskap med vuxen. Barns fångst räknas på vuxen persons fångstkvot

Föreningen upplåter inget fiske efter sik med hjälp av håvning

Under perioden 1 oktober till premiärdagen är allt fiske förbjudet på markerade sträckor inkl. strömmande vatten

Kommentarer inaktiverade.